Svet-Stranek.cz
Spolok Dychová hudba SPOJÁR

Kontakt:www.spojar.eu

Kontakt

Spolok Dychová hudba SPOJÁR
Žilinská 1
811 05 Bratislava 1
E-mail: spojar@spojar.eu
www.spojar.eu

Spolok zapísaný v Združení dychových hudieb Slovenska pod registračným číslom 10109

IČO: 30811091
DIČ: 2020850799

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava
Číslo účtu: 0011491175 / 0900
IBAN: SK34 0900 0000 0000 1149 1175
SWIFT: GIBASKBX
04.01.1951 Anton MÁLIK - dirigent a manažér

Anton MÁLIK - dirigent a manažér
Ostratice 215

956 34 Ostratice

Tel: +421 387 688 372

Tel: +421 902 822 336

21.07.1968 Vladimír PODOBNÝ - marketing

Vladimír PODOBNÝ - marketing
Hlavná 34/13

900 27 Bernolákovo

E-mail: spojar@spojar.eu

Tel: +421 903 924 024

návštěvníků stránky
celkem3 038
tento týden75
dnes11