Svet-Stranek.cz
Spolok Dychová hudba SPOJÁR

Úspechy a ocenenia:

Úspechy a ocenenia

2001 
- účasť na medzinárodnom festivale Zlatá lýra v meste Rybnik  v Poľsku a zisk bronzového pásma

2003 
- účasť na festivale dychových hudieb Pádivého Trenčín, diplom za úspešné účinkovanie a zisk bronzového pásma

2005
- účasť na medzinárodnom festivale dychových hudieb v Komárne

- usporiadanie trojstretnutia dychových orchestrov v rámci Euroregiónu v Bratislave, pozvanie prijali Dublin Post Band z Írska a Stadtkapelle Neusiedl am See z Rakúska

- udelenie pamätného listu Hornonitrianskeho osvetového strediska a obce Ostratice, p. Antonovi Málikovi pri príležitosti 100. výročia založenia tradície dychovej hudby v Ostraticiach za účinkovanie, pomoc a výchovu mladých hudobníkov

2007
- účasť na medzinárodnom festivale dychových orchestrov v meste Szamocin v Poľsku 

2011
- generálny riaditeľ Národného osvetového centra PhDr. Ján Tazberík, CSc. udelil vysoké vyznamenanie, Medailu Daniela Gabriela Licharda, dirigentovi a kapelníkovi Dychovej hudby SPOJÁR p. Antonovi Málikovi pri príležitosti jeho životného jubilea 60 rokov za dlhoročnú významnú a záslužnú odbornú prácu pre rozvoj dychovej hudby na Slovensku

2013
- udelenie pocty generálnej riaditeľky Národného osvetového centra pri príležitosti 75. výročia vzniku Dychovej hudby SPOJÁR, za úspešné rozvíjanie tradície dychovej hudby a vzornú reprezentáciu v zahraničí

- udelenie čestného uznania od predsedu Bratislavského samosprávneho kraja, pri príležitosti 75. výročia založenia Dychovej hudby SPOJÁR, za dlhoročnú záslužnú činnosť a zachovávanie tradícií v oblasti dychovej hudby v Bratislave, Bratislavskom kraji i na celom Slovensku

2016
- generálna riaditeľka Národného osvetového centra v Bratislave PhDr. Jana Kresáková udelila poctu Národného osvetového centra p. Antonovi Málikovi pri príležitosti životného jubilea 65 rokov a dvadsaťročného úspešného dirigentského pôsobenia v Dychovej hudbe Spojár

- predseda Združenia dychových hudieb Slovenska Mgr. Vladimír Dianiška udelil ďakovný list Antonovi Málikovi pri príležitosti životného jubilea, za dirigentskú činnosť a dlhodobú prácu s mládežou v oblasti dychovej hudby na Slovensku






návštěvníků stránky
celkem84 333
tento týden123
dnes31