Svet-Stranek.cz
Spolok Dychová hudba SPOJÁR

Napísali o nás:

Napísali o nás

Oslavy 99. výročí připojení Petržalky k Bratislavě

Dne 14. srpna 1919 byla Petržalka přičleněna k Bratislavě úspěšnou vojenskou akcí československých legionářů a dalších představitelů československé správy.

Bratislavská městská část Petržalka, ležící na levém břehu Dunaje, tedy naproti Bratislavskému hradu a Starému Městu, je územím, které bylo přičleněno k Československu 14. srpna 1919 díky úspěšné vojenské akci československých legionářů a členů Sokola.

Na oslavu tohoto výročí uspořádal 14. srpna 2018 Petržalský okrašlovací spolek před domkem bývalé mýtnice stojícím u bratislavského Starého mostu krátké setkání svých členů a příznivců. Atmosféru dotvářela dechová hudba Spojár, která hrála dobové pochody.


Bratislava-Staré Mesto - Staromestské noviny / Október 2017

S hudbou bez hraníc

Pri príležitosti 20. výročia cezhraničnej spolupráce si spolu opäť zahrali Dychová hudba Spojár a rakúska kapela Stadtkapelle Neusiedl am See, na promenádnom koncerte, ktorý sa uskutočnil 9. septembra 2017 na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Koncert mal veľký úspech, zúčastnených slovenských i zahraničných divákov rozospievali a roztancovali známe melódie od skladateľov ako K. Padivý, G. Dusík, A. Lieskovský, K.Valečka, J. Strauss, W. Lange, N. LA.Rocca, Lex Abel. Po podujatí Dychová hudba Spojár zabezpečila pre rakúskych hudobníkov spoločenské posedenie, na ktorom si už plánovali ďalší koncert v máji budúceho roku, pri príležitosti 80. rokov od založenia Spojára v roku 1938. Kedysi to bol súbor pracovníkov telegrafov a spojárov. Počas pôsobenia súboru sa v ňom vystriedalo trinásť kapelníkov a vyše sto muzikantov. „Ďakujeme terajším aj bývalým členom Spojára, i tým ktorí nás opustili do večnosti za záslužnú činnosť, aj vďaka nim sa doteraz zachovala tradícia dychovej hudby v Bratislave.“Povedal súčasný kapelník Anton Málik, ktorý v tejto funkcii pôsobí už dvadsaťjeden rokov. Poďakovanie za poskytnuté priestory na nácvik Spojára patrí Miestnemu úradu mestská časť Bratislava– Staré Mesto a starostovi Radoslavovi Števčíkovi. Poďakovanie za finančnú podporu a možnosť predviesť svoje umenie na podujatiach patrí aj Slovenskej pošte, spoločnosti T-com, spoločnosti Matador, Magistrátu hl. mesta Bratislavy, Ministerstvu kultúry SR, miestnym úradom a kultúrnym strediskám hl.mesta Bratislavy


Televízia Ružinov - 12.12.2016


TEMPO - regionálne noviny 26.9.2016
www.novinytempo.sk

Keď sa povie Slovenská pošta, každému sa ako prvé vybavia distribučné služby. Jej ďalšie aktivity a projekty, zamerané na podporu kultúry, už nie sú verejnosti také známe. Ako napríklad to, že Slovenská pošta má svoju vlastnú Dychovú hudbu Spojár so sídlom v Bratislave. Vedeli ste, že jeho súčasťou je už dvadsať rokov ANTON MALÍK z Ostratíc? Rodák z dedinky pri Partizánskom je dychovej hudbe verný už 55 rokov. Prvýkrát si k nej „privoňal“ ako desaťročný, keď si od rodičov ako darček na Vianoce vyprosíkal trúbku. „Raz som v dedine zastavil vojenského hudobníka Antona Mášika s tým, či aj ja nemôžem hrať u neho v Ostratičanke. Spýtal sa ma, čí som. Odvetil som, že Malíkov,a keďže poznal môjho otca, povedalmi, nech prídem večer na skúšku. Prišiel som a o rok som už vedel hrať,“ spomína Anton Malík, ktorého hudobné začiatky sa viažu s hraním v kostole a na pohreboch. Po základnej škole študoval na priemyslovke v Partizánskom a aj tam rozvíjal svoje hudobné nadanie. „Počas štúdia som hrával v orchestri Jána Haranta, učil nás mechaniku v škole,“ uvádza. Školu vymenil za vojenčinu, a neskôr ho hudba zaviala do mnohých miest. Pôsobil v kapele v Novom Meste nad Váhom, v reprezentačnom orchestri bánovského podniku Tatra a ako dirigent v umeleckom telese Závodného klubu ZŤS v Dubnici nad Váhom. Svoje hudobné zručnosti si vycibril aj začiatkom deväťdesiatych rokov počas pôsobenia na Novej scéne. V tom období potvrdil svoje skúsenosti s dirigovaním večerným štúdiom na Konzervatóriu v Bratislave. Od roku 1996 je súčasťou jedinej poštárskej dychovej hudby na Slovensku,s ktorou absolvoval stovky vystúpení, predovšetkým na promenádnych koncertoch. „Za sebou máme mnohé zahraničné súťaže, ktoré nám priniesli viaceré úspechy. Jedným je zisk bronzového pásma na Zlatej lýre v Poľsku v roku 2001. Rovnaké ocenenie pre nás znamenala účasť na podujatí Pádivého Trenčín v roku 2003,“ vymenúva Anton Malík, ktorý sa s dychovkou bežne ocitol za hranicami Slovenska, či už v Čechách, Rakúsku i Maďarsku. Pochváliť sa môže i každoročným koncertovaním pre prezidenta SR. „Spojár hrá ťažkú hudbu, je to o profesionálnych muzikantoch. Desať najlepších hráva každoročne aj nášmu prezidentovi, väčšinou 6. januára pri uvítaní nového roka,“ dodáva hrdo kapelník. Na otázku, ako vníma súčasnosť dychovej hudby na Slovensku, odpovedá ustarostene:„Kapely nemajú kde hrať! Každý skúša, skúša, ale nemajú kde hrať. A nemajú motiváciu. Spoločenská objednávka na dychovú hudbu už nie je taká ako kedysi.“Dlhoročného hudobníka trápi najviac nedostatok financií, kvôli čomu zaniklo veľa dobrých, najmä podnikových orchestrov.„Veľké podniky sa rozpadli a s nimi aj kapely,“tvrdí. Aj mnohé malé dychové hudby, ktoré pôsobia v obciach, majú existenčné problémy. Oceňuje však úsilie miest a obcí, ktoré podporujú rozvoj tohto hudobného žánru. Výsledkom sú napokon aj jeho rodné Ostratice s každoročným festivalom dychových hudieb. Hudobník sa do rodného kraja vrátil v roku 2007 a dnes si na vidieku užíva dôchodok. Bratislavu však navštevuje často a rád, privádzajú ho tam pravidelné nácviky a koncertovanie so Spojárom. Tento rok oslávil Anton Malík 65. narodeniny a 1. septembra si pripomenul aj dvadsiate výročie úspešného pôsobenia v kapele Spojár. Pri tejto príležitosti sa mu dostalo pocty, a to doslova. Generálna riaditeľka Národného osvetového centra Jana Kresáková mu udelila Poctu Národného osvetového centra. Blahoželáme!

www.bratislava.sk

Na Primaciálnom námestí dnes hrala dychová hudba
Spojár
Bratislava 11. januára 2016 – Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal dnes prijal členov hudobnej dychovej skupiny Spojár, ktorí vždy na začiatku roku hudobným vstupom prídu zavinšovať do nového roku primátorovi hlavného mesta a zamestnancom mestského úradu.
 
 
 
„Dychová hudba bola vždy súčasťou mestského života. Chcem sa preto poďakovať všetkým členom vašej skupiny za to, že tradície dodržiavate a snažíte sa dychovú hudbu prezentovať aj naďalej. Do roku 2016 vám prajem veľa hudobných vystúpení a zanietených poslucháčov,“ povedal členom skupiny na stretnutí primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal. 
www.nocka.sk
Dňa 10. 9. 2011 udelil generálny riaditeľ Národného osvetového centra PhDr. Ján Tazberík, CSc. v Považskej Bystrici Antonovi Málikovi Medailu Daniela Gabriela Licharda pri príležitosti životného jubilea 60 rokov za dlhoročnú významnú a záslužnú odbornú prácu pre rozvoj dychovej hudby na Slovensku        

Oslavy 15. výročia vzniku Slovenskej republiky
Hudobným pozdravom pred Prezidentským palácom si spontánne uctili hlavu štátu i pätnáste výročie slovenskej štátnosti členovia Spolku dychovej hudby Spojár. Dychovka vznikla v roku 1938 a odvtedy sa v jej telese vystriedalo veľa generácií hudobníkov, ktorí tradíciu dychovej hudby pestujú nepretržite už 70 rokov – v toto výročie oslávia dychovkári zo Spojára v máji 2008. K jubileu im osobne zablahoželal aj vedúci Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky Milan Čič spolu s novoročným prianím osobných, rodinných, pracovných úspechov a rozmnožovania posolstva ľudskosti v našich vzťahoch.

návštěvníků stránky
celkem86 844
tento týden41
dnes6