Svet-Stranek.cz
Spolok Dychová hudba SPOJÁR

Kontakt:

Kontakt

01.05.1938 Spolok Dychová hudba SPOJÁR

Žilinská 1
SK-811 05 Bratislava 1
SLOVAK REPUBLIC

E-mail: spojar@spojar.eu
Tel.: +421 902 822 336

Spolok zapísaný v Združení dychových hudieb Slovenska pod registračným číslom 10109

IČO: 30811091
DIČ: 2020850799

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava
IBAN: SK92 0900 0000 0051 7052 0394
SWIFT / BIC: GIBASKBX

04.01.1951 Anton MÁLIK - dirigent a manažér

Anton MÁLIK - dirigent a manažér
Ostratice 215
SK-956 34 Ostratice
SLOVAK REPUBLIC

E-mail: spojar@spojar.eu

Tel: +421 902 822 336

návštěvníků stránky
celkem86 843
tento týden40
dnes5