Svet-Stranek.cz
Spolok Dychová hudba SPOJÁR

Kontakt:

Kontakt

01.05.1938 Spolok Dychová hudba SPOJÁR

Žilinská 1
811 05 Bratislava 1

IČO: 30811091
DIČ: 2020850799
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava
Číslo účtu: 0011491175 / 0900
IBAN: SK34 0900 0000 0000 1149 1175
SWIFT / BIC: GIBASKBX

Spolok zapísaný v Združení dychových hudieb Slovenska pod registračným číslom 10109

04.01.1951 Anton MÁLIK - dirigent a manažér

Anton MÁLIK - dirigent a manažér
Ostratice 215

956 34 Ostratice

Tel: +421 387 688 372

Tel: +421 902 822 336

E-mail: spojar@spojar.eu

návštěvníků stránky
celkem40 447
tento týden215
dnes25